• Velikonoce 2021

  Vděčný za dobro, pamatuji v modlitbě a přeji: ať svatý Josef uvádí Vás do tajemství utrpení Pana Ježíše a vede k spojení s Ním v Triumfe. Radostného v Pánu Aleluja!!

 • Přání do nového roku 2021

  Dar od Pána Boha! Přeji a v modlitbě vyprošuji, aby tento Boží dar ve Vás rostl, celý Nový Rok Vám pomáhal vnášet pokoj, radost a sílu do duší těch, k nimž Vás pojí láska a zodpovědnost. Ať Panna Maria svým Mateřským Srdcem Vás ochraňuje a oživuje Vaší důvěru...

 • Vánoční přání 2020

  Radost Božího Narození nelze vyjádřit lidskými slovy, protože srdce člověka není schopné pochopit, jak Dobrý a Milující je Bůh, který nám dal svého Jednorozeného Syna.

 • Velikonoce 2020

  „Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (J 3,16)

 • Rozhodnutí biskupa ostravsko – opavského k duchovní správě a liturgické službě ve Svatém týdnu a velikonoční době 2020

  S velkou vírou v Boží přítomnost, veden zodpovědností za zdraví a život věřících a celé společnosti, s odkazem na dřívější dokumenty a nařízení sděluji diecézním i řeholním kněžím působícím v ostravsko – opavské diecézi pokyny, které navazují na Vademecum pro...

  • Strana 1 z 10